Kratki opis Projekta

Projekt će omogućiti zaposlenje 29 žena prethodno nezaposlenih s najviše SSS u svojim lokalnim zajednicama čime će direktno utjecati na kvalitetu njihovog života. Osigurat će se izvaninstitucionalne
usluge pomoći u kući za minimalno 6 korisnika po zaposlenoj ženi. Promocijom će se senzibilizirati javnost za problematiku osoba i kućanstava u ruralnim područjima Dalmacije.

Pozitivno će se utjecati na radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici i povećati kvalitetu života osoba u nepovoljnom položaju na području 3 partnerske općine pružanjem usluga pomoći u kući te osigurati informiranost lokalne zajednice o provedbi projekta putem projektne web stranice i aktivnosti vidljivosti i komunikacije s medijima.

Rezultati koji se očekuju

  • Projektnim aktivnostima obuhvaćeno je 307,60 km2 Splitsko – dalmatinske županije
  • Zaposlit će se 29 žena s područja 3 općine iz skupine teže zapošljivih žena u radni odnos u trajanju od 6 mjeseci
  • Pružit će se usluge pomoći u kući za 174 osobe u nepovoljnom položaju
  • Bit će podijeljeno 174 paketa higijenskih potrepština mjesečno krajnjim korisnicima
  • Održat će se 1 uvodna i 1 završna konferencija projekta

Ukupna vrijednost Projekta i iznos koji sufinancira EU

1.425.106,88 HRK – Europski socijalni fond financira 100%

Razdoblje provedbe projekta

19. listopada 2022. – 19. lipnja 2023.

Voditeljica projekta: Mila Perić

Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III
UP.02.1.1.16.0340

Upravljačko tijlo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Naziv projekta: „Za snažnije žene i kvalitetniju starost“

Kodni broj: UP.02.1.1.16.0340

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Partneri na projektu