Kratki opis Projekta

Projekt će omogućiti zaposlenje 36 žena prethodno neposlenih s najviše SSS u svojim lokalnim zajednicama čime će direktno utjecti na kvalitetu njihovog života. Dodatno će se omogućiti osposobljavanje za 12 žena prema njihovim preferencijama kako bi se poboljšao njihov status na tržištu rada. osigurat će se izvaninstitucionalne usluge pomoći u kući za minimalno 6 korisnika po zaposlenoj ženi. Promocijom će se senzibilizirati javnost za problematiku osoba i kućanstava u ruralnim područjima Dalmacije.

Pozitivno će se utjecati na radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici i omogućavanjem dodatnog obrazovanja s ciljem boljeg statusa na tržištu rada, povećati kvalitetu života osoba u nepovoljnom položaju na području 4 partnerske općine pružanjem usluga pomoći u kući, te osigurati informiranost lokalne zajednice o provedbi projekta putem projektne web stranice i aktivnosti vidljivosti i komunikacije s medijima.

Rezultati koji se očekuju

  • Projektnim aktivnostima obuhvaćeno je 384,83 km2 Splitsko -dalmatinske županije
  • Zaposlit će se 36 žena s područja 4 općine iz skupine teže zapošljivih žena u radni odnos do 12 mjeseci
  • Pružit će se usluge pomoći u kući za 216 osoba u nepovoljnom položaju
  • Bit će podijeljeno 216 paketa higijenskih potrepština mjesečno krajnjim korisnicima
  • Omogućit će se osposobljavanje za 12 žena
  • Održat će se 1 završna konferencija projekta

Ukupna vrijednost Projekta i iznos koji sufinancira EU

3.199.460,00 Europski socijalni fond financira 100%

Razdoblje provedbe projekta

25. svibnja 2021. – 25. srpnja 2022.

Voditeljica projekta: Marijana Pleština

Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II
UP.02.1.1.13.

Upravljačko tijlo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Naziv projekta: „Snažna žena – snažna zajednica“

Kodni broj:  UP.02.1.1.13.0420

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Partneri na projektu