Ciljevi projekta

Pozitivno utjecati na radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici i omogućavanjem dodatnog obrazovanja s ciljem boljeg statusa na tržištu rada.

Povećati kvalitetu života osoba u nepovoljnom položaju na području 4 partnerske općine pružanjem usluga pomoći u kući.

Osigurati informiranost lokalne zajednice o provedbi projekta putem projektne web stranice i aktivnosti vidljivosti i komunikacije s medijima.

Kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici će se osnažiti i unaprijediti radni potencijal pripadnica ciljane skupine, tj. teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Zaposlit će se 36 žena na području općina Klis, Dugopolje, Prgomet i Dicmo. Žene će biti zaposlene do 12 mjeseci, imat će najviše SSS te će skrbiti za minimalno 6 korisnika istovremeno.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Partneri na projektu

Vijesti