Ciljevi projekta

Osigurati informiranost lokalne zajednice o provedbi projekta putem projektne web
stranice i aktivnosti vidljivosti i komunikacije s medijima.

Uspostaviti sustav i proceduru praćenja i administriranja Projekta i osigurati visoke
standarde kvalitete u njegovoj provedbi.

Zaposlit će se 29 žena s područja triju općina iz skupine teže zapošljivih žena u radni
odnos u trajanju od šest mjeseci.

Unaprijediti radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja i zapošljavanjem u
lokalnoj zajednici te ublažavanje posljedica nezaposlenosti i rizika od siromaštva. Na taj
način potaknut će se socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života krajnjih
korisnika na području triju partnerskih općina.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Partneri na projektu

Vijesti