Ciljevi projekta

Osigurati informiranost lokalne zajednice o provedbi projekta putem projektne web
stranice i aktivnosti vidljivosti i komunikacije s medijima.

Uspostaviti sustav i proceduru praćenja i administriranja Projekta i osigurati visoke
standarde kvalitete u njegovoj provedbi.

Zaposlit će se 29 žena s područja triju općina iz skupine teže zapošljivih žena u radni
odnos u trajanju od šest mjeseci.

Unaprijediti radni potencijal žena s nižom razinom obrazovanja i zapošljavanjem u
lokalnoj zajednici te ublažavanje posljedica nezaposlenosti i rizika od siromaštva. Na taj
način potaknut će se socijalna uključenost i povećati razina kvalitete života krajnjih
korisnika na području triju partnerskih općina.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Partneri na projektu

Vijesti

Započela treća faza programa Zaželi

Početkom prosinca 2022. godine, u sklopu Projekta „Za snažnije žene i kvalitetniju starost“, Zaželi - faza  III., na području Općine Klis te općina Dugopolje i Dicmo započele su s radom zaposlene žene.