Promidžba i vidljivost projekta Snažna žena – snažna zajednica

Sa svrhom što bolje promidžbe projekta Snažna žena-snažna zajednica tiskani su razni promotivni materijali i promotivna odjeća. Svrha ovih aktivnosti je prezentiranje projekta, projektne ideje, ciljeva i rezultata, podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o problematici ciljanih skupina, promocija i upoznavanje javnosti s projektom i fazama njegove provedbe. Aktivnosti promidžbe Read more…

Prvi radni sastanak

Prvi radni sastanak koji je održan u Općini Klis s partnerima Općina Dugopolje, Općina Dicmo, Općina Prgomet , HZZ Split i Centar za socijalnu skrb Split, ispostava Solin. Predstavljanje projekta, ciljeva i očekivanih rezultata projekta Snažna žena-snažna zajednica.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Partneri na projektu