U atriju Osnovne škole Petra Kružića 28.6.22 održana je završna konferencija projekta „ Snažna žena – snažna zajednica „ koji je započeo 25. 5. 2021, a službeno završava 25. 7. 2022 .

Općina Klis kao nositelj projekta s partnerima  CZSS-om i HZZ-om, te partnerskim općinama Dugopolje, Dicmo i Prgomet privela je kraju projekt  koji je omogućio pristup zapošljavanju tržištu rada teže zapošljivoj skupini žena u ruralnom području.

Više o završnoj konferenciji u Slobodnoj Dalmaciji

Categories: Vijesti